COGRAFYADERSi
  Ana Sayfa
 


 

Google
    

COĞRAFYA DERSİNİN İÇERİĞİ

Coğrafyanın araştırma ve inceleme konusu yeryüzünde görülen olayların karşılıklı sebep sonuç ilişkileridir. Örneğin dünyanın şekli ve hareketleri, harita bilgisi, iklim ve doğal bitki örtüsü, yer şekillerinin oluşum ve etkileri, nüfus ve yerleşme, ekonomik coğrafya ve Türkiye coğrafyası, doğal ve beşeri olayların tanınması ve bunların insanlar üzerindeki etkilerini araştırır.

COĞRAFYA DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ 
Öncelikli olarak coğrafya EA bir derstir. MEB nın bir eksikliği coğrafya dersini daha çok SOSYAL-SÖZEL özellikte bir ders olarak görmesidir. EA alanda bu dersin ders saati artırılmalıdır.
Coğrafya soruları; genel ve beşeri coğrafya bilgilerinin ölçülmesi ve yorumlanması, sebep sonuç ilişkilerinin kurulması, olayların Türkiye ve dünya üzerindeki dağılışı, ülke ve bölge ekonomisine etkilerinin ölçülmesi gibi konu ve kavramları içermektedir. Coğrafya soruları çözülürken; bazı soruların cevabı soru metinlerinin içerisinde gizlidir, bu husus dikkate alınmalı ve soru kökleri dikkate alınmalıdır. Her soru içerisinde coğrafyanın bir konusunda kullanılabilecek temel bir bilgi içeriği olabileceği düşünülerek bu bilgiler not alınmalıdır. Özellikle tablo ve grafikli sorularda öğrenciden şekli veya istatistîki bilgileri sadece yorumlaması istenir ve soru köklerindeki olumlu-olumsuz ifadelere dikkat edilmelidir.

Genel olarak coğrafya sorularında 5 soru her öğrencinin yapabileceği, 5 soru orta düzeyde öğrencinin yapabileceği, 3 soru iyi öğrencilerin yapabileceği, 3 soru ise çok iyi öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşmaktadır. Bundan dolayı 13 - 14 soru genel olarak yapılmalıdır. Tablo ve grafikli sorularda verilen bilgilere dikkat edilmeli ve seçeneklerle ilgisi kurulmalıdır. Örneğin tablo veya grafikte oran verilmişse seçeneklerde buna dikkat etmeliyiz. Çünkü oran ile miktar ayrı ayrı şeylerdir. Üretim ile verim de aynı şeyi ifade etmez. Bundan dolayı tablo ve grafiklerde verim, oran, miktar, nüfus artışı ve nüfus miktarı gibi kavramlara dikkat edilmelidir.

COĞRAFYA DERSİNE ÇALIŞMA

A) Derste

Her derste olduğu gibi bu dersin daha iyi anlaşılması için mümkünse farklı kaynaklardan o günkü konu ile ilgili ön hazırlık yapılarak gelinmelidir. Coğrafya dersi ayrıntı içeren ve bölümleri arasında konu bütünlüğü olan bir ders olduğu için dersin her boyutunda aktif bir dinleyici olmak gerekir. Asıl olan atlaslarda ve duvar haritalarında bulunabilen yer adlarını çeşitli istatistiki bilgileri ezberlemek değil, coğrafi olayların sebeplerini açıklamaya ve bu sebeplerden sonuçlar çıkarmaya yönelmektir

B) Bireysel Çalışmalarda

Bireysel çalışmalarda derste anlatılan konular belli dönemlerde tekrar edilmeli ve testler çözülmeli, yanlış cevaplandırılan ve boş bırakılan sorulara ait konulara geri dönülmelidir.

Okuma, anlama ve yorumlama hızını arttırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir.

Kavram, yargı ve düşünce düzeyinde bireysel gelişimi sağlayacak çalışmalar yapılmalı, test kapsamları gözden geçirilmelidir. Çözülen soru sayısından ziyade soru içeriklerine dikkat edilmeli, konunun tüm özelliklerini kavratıcı niteliklere sahip sorulara ağırlık verilmelidir.

Coğrafya dersinde genel soyut kavramlar az, somut kavramlar daha çoktur. Ders çalışırken günlük yaşamdan ve hayatın içinden örnekler seçmeliyiz. Bu öğrenmemizi kolaylaştıracaktır. Sadece konuyu dinleyip ya da okuyup anlaşıldığına karar vermemiz doğru değildir. Konuyu anlamış olmamız için konu ile ilgili soruların doğru yapılıp yapılmadığına bakmak zorundayız.

Coğrafyada temel prensip doğal ve beşeri olayların dünya genelinde ve Türkiye’deki dağılışıdır. Bunun için sınavdan önce dünya ve Türkiye haritaları iyi incelenmeli önemli doğal ve beşeri olayların yeri bilinmelidir. Örneğin en kurak yerlerin dağılışı, çöllerin dağılışı, en çok yağış alan yerler, ormanların dağılışı, sıcak iklimlerdeki ülkeler, kutuplara yakın ülkeler, doğu ve batı yönündeki geniş ülkeler, eğimli ve engebeli ülkeler, ovalar ve platoların bulunduğu ülkeler…

DERSİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:

A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Sözel puan türünde hazırlanan öğrencilerimiz için bu ders, sözelin sayısal dersi olarak algılanır. Bu derste başarılı olabilmek için tarih ve felsefe dersleri gibi değerlendirmemek gerekir. Sadece bilgi ile hareket edildiğinde başarıya ulaşılamaz. Özellikle yorum, grafik okuma ve sayısal özelliklerde bilinmelidir. Sözel puan türünde tercih yapan her öğrenci için soru kaçırılmaması gereken ama en fazla düşündüğümüz zaman kaybedilen bölümdür. Çıkmış olan bütün ÖYS ve ÖSS soruları tekrar tekrar çözülmelidir. Çünkü çıkmış sorular değiştirilerek yeniden sorulmaktadır.

B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin:

Sayısal puan türünde diğer sözel dersler gibi aynı oranda getirisi olan bir derstir. Sınavda zaman ayrıldığı takdirde bu gruptan özellikle şekil ve grafik okuma ve yorumlama ile ilgili sorulardan net çıkarılabilmektedir. Geçmiş yıllarda çıkmış olan ÖSS sorularına bile bakıldığı takdirde o soruların öğretici özelliklerinden yararlanılacaktır.

C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin:

Eşit-Ağırlık puan türünde hazırlananlar için diğer sosyal dersler ( tarih-felsefe ) kadar getirisi olan bir derstir. Eşit-Ağırlık gruplarında hazırlanan öğrencilerimizin fen derslerinde temelleri iyi olmadığı için özellikle sosyal alan dersleri daha kolay net çıkarabilecekleri derslerdir. Bir sözelci kadar olmazsa bile, matematik, geometri, Türkçe derslerinden sonra ağırlıklı olarak çalışabilecekleri bir derstir.

D) Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin:

Bu alandan hazırlanan öğrenciler diğer sözel derslere verdikleri öneminin aynısını coğrafya dersine de vermelidir. Özellikle dil puanının katsayılarının düşük oluşu sözel dersleri daha önemli hale getirmektedir 


Coğrafya eğitimi neden gerekli...

 
Günümüzde en çok tartışılan konulardan biri belki de en önemlisi eğitim sistemimiz. Bize ev sahipliği yapan dünyamızı, kendimizi / ülkemizi ve komşularımız olan diğer insanları / ülkeleri anlayabilmemiz için iyi bir eğitim almış olmanın gerekliliği gün geçtikçe artmaktadır. Eğitimin tüm branşları önemli olmakla birlikte, günümüzde dağ, tepe, ova, nehir ismi ezberleme olarak algılanan coğrafya eğitiminin ne kadar önemli olduğunu sanırım aşağıda sözlerine yer verdiğim bilim adamları yeterince açıklamışlar. Gerçekten iyi bir coğrafya eğitimi aldığımızda günümüz sosyal ve siyasal olaylarına bakış açımız da büyük ölçüde değişecektir.
Coğrafya; çocukların gözlem yapma ve nedensel ilişki kurma yeteneklerini geliştirmekte önem taşımaktadır.

Archibald Geike (1887)

Dünya, hiçbir kimseye hayat borçlu değildir. Doğanın meyvesini elde etme ve doğanın gücünden yararlanmak için sıkı çalışmasına ve insanın kendini doğaya uyarlama becerisindeki başarısına bağlıdır. Yalnızca coğrafyanın ortaya koyacağı coğrafi bilgiler dünya ve ulusal sorunlar hakkında dengeli yargılara varmayı kolaylaştıracaktır.

1890 Fransız Eğitim Bakanlığı Raporu

Fransızlar, Ruslara yenik düşmenin yarattığı psikolojik şokun suçlusu olarak genelde eğitim sistemi, özelde ise coğrafya eğitiminin çarpıklığı görülmüştü. “Bizim general kadromuz büyük coğrafi hatalar yaptılar ve haritaları yanlış okudular; coğrafyayı öğretmemiz gerekir”

Lavasseur ve Himly (1871)

Siyasal bilimlerin ve, mutlak anlamda alırsak, siyasetin tüm geleceği coğrafya bilimlerinin tarihe uygulanmasına bağlıdır. Gerçek devlet adamlarından ve zihinleri siyasete açık kişilerden oluşan bir halk mı istiyorsunuz? Öyle ise tarihe uygulanmış coğrafya kürsüleri açın; zira bize inanın ki “iyi kavranıldığında coğrafya insanlığın tüm bilgilerini, siyasetin yararına kendinde toplayacaktır” sözünü boşu boşuna benimsemedik…. Devlet adamlarımıza bir tavsiyede bulunmak gerekirse şöyle deriz. Önce coğrafyacı olun. (Graves)

Ludovic Drapeyron (1880)

Bir coğrafyacı daima onlarla çevrili olma ihtiyacı duyacak derecede haritaların çekiciliğine kapılmamışsa, bu durumda onun yanlış bir meslek seçtiğine dair belirtiler var demektir.

Carl Sauer

Dünya coğrafyası (onun fiziksel ve organik şekilleri) kendisinin ötesinde Tanrının doğasına işaret eder.

Nathaniel Carpener-Bartholomasus Keckermann

Bir denizci ulus olarak Britanya’nın emperyal başarısı için coğrafya hayati bir öneme sahiptir.

Royal Geography Society (İngiltere 1830)

Coğrafya çalışmaları; dünyayı insan için daha iyi yaşanabilir bir ev haline nasıl getirilebileceğinin anlaşılmasına daha fazla yöneltilmelidir.

Akin Mobogunje (1984) IGU (Uluslararası Coğrafya Birliği Başkanı)

Yeryüzü hakkında bilgi, insan hakkındaki bilgiyi açığa çıkarır. Dünyayı bilmek kendini bilmektir.

Yi-Fu-Tuan (1971)

Gerçekler; seyredenler için film yapımcısının koyduğu çeşitli algısal ve kültürel engeller yoluyla filtre edileceklerinden, doğal olarak “yerlerin coğrafyasını” nesnel bir şekilde açıklamaları beklenemez.

Burgess (1982)

Bakmak bir işlevdir, ama görmek bir sanat !

J.P. Marsh

Kültürel yeniliklerin benimsenmesinde mesafeyle birlikte azalma izlenir. Bu kavrama mesafenin bozucu etkisi denir. Yayılmada diğer bir faktör ise zamanın bozucu etkisidir. Benimsenmenin mesafeyle birlikte azalması kadar zamanla azalması da söz konusudur.

Özgüç N. (1980)


<<<<CANLI CANLI İSTANBUL>>>>

Trafik görüntülerini izleyebilmeniz için java desteğini yükleyip etkinleştirmeniz lazım.

Mecidiyeköy

Boğaz Köprüsü

Çağlayan

Okmeydanğ

Haliç Köprüsü

Cevizlibağe-5

Yeni Bosna

Kucukkoy IHL

vatan cad.

Metris

istoç / ikitelli

Hal

Esenler Otogar

GOP meydani

Bağcğlar meydan

Edirnekapı

Sefaköy

Saraçhane

Unkapanı Köprüsü

Taksim

Yenikapı

Galata Köprüsü

Beşiktaş

Bostancı

Topkapı

F.S. Mehmet Köprüsü 

 

 

  

 
  Bugün 33885 ziyaretçikişi burdaydı! Free Site Counter
Free Site Counter
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=